Frihed og funktion

Erfaring med samarbejder

Hvadenten I er et fullservice reklamebureau eller du er en freelance-grafiker der ønsker en partner til programmeringen af TYPO3 CMS løsninger, er vi meget åbne for leverandørsamarbejder og har god erfaring med projektformen. Med Jyskweb som jeres TYPO3 CMS partner får I en leverandør der er lydhør for det grafiske og som implementerer jeres materiale med kærlighed og respekt for ideen.

Vi har fokus på at være åbne for nye input og giver altid velfunderet og kompetent feed-back på fælles projekter.

100% kreativ frihed for webdesigneren

Alle webdesigns kan implementeres i TYPO3 CMS. Der er ingen begrænsninger i forhold til hjemmesidens layout. Med TYPO3 CMS styres webdesignet globalt ved hjælp af skabeloner. Det gør det nemmere at gennemføre ændringer, da rettelserne kun skal laves ét sted.

Tilpassede redaktør-værktøjer

Webløsninger i TYPO3 CMS giver grafikeren fuld kontrol med, hvilke formatvalg webredaktørerne skal råde over. Det sikrer at designlinjen gennemføres konsekvent og at redaktørerne ikke kan oprette uhensigtsmæssigt formaterede elementer på hjemmesiden. Man kan naturligvis også udvide redaktørenes valgmuligheder - både med hensyn til formateringsvalg og med hensyn til valg af alternative layouts og skabeloner.

©2006-2023 Jyskweb