Ribe Stift

Ribe Stift består administrativt af 3 dele: Bispeembedet, Stiftsøvrigheden og stiftsadministrationen. Bispeembedet er biskoppen med den myndighed som følger heraf. Stiftsøvrigheden er biskoppen og stiftamtmanden i forening. Stiftsadministrationen bistår biskoppen og stiftsøvrigheden med varetagelse af de daglige opgaver.

I TYPO3-løsningen driftes desuden alle stiftets provsti-hjemmesider i et flerbrugermiljø på flere domæner.

Features

  • TYPO3 CMS
  • Multi-domæner (mange websitet i en installation)
  • Nyheder
  • Kalender
  • Personale oversigter
  • Dataudveksling med ekstern kilde

Besøg hjemmesiden

©2006-2022 Jyskweb