De Danske Sprogcentre

De Danske Sprogcentre er en sammenslutning af over 50 statsgodkendte sprogskoler og -centre fordelt over hele landet. Sprogcentrenes kerneydelse er undervisning af voksne udlændinge i dansk sprog.

Features

  • Online Danmarkskort over medlemsskoler
  • Billed-karussel
  • Sprogversioneret indhold

Besøg hjemmesiden

©2006-2018 Jyskweb